Bestyrelsen

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Hillerød Økofællesskab. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i juni. Et medlem af bestyrelsen vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde 4 gange årligt. Møderne er åbne for medlemmerne. Kontakt bestyrelsen for datoer, hvis du ønsker at deltage i et eller flere af møderne.

Bestyrelsen 2018/2019 består af:

Bodil Mulla, formand
Sophie Labeau, næstformand
Conni Christiansen, kasserer
Lotte Olsen
Sophie Askov

Bestyrelsen kan kontaktes på: bestyrelse@hoef.dk