Praktisk info

Bestilling af grøntsagskasser:
Kasser bestilles ved at overføre 100 kr. pr. kasse til vores konto (5358-0243191) eller via MobilePay (11075). Mærk kontooverførslen med navn og MobilePay-betalinger med ugenummer eller andet der markerer, hvad betalingen dækker over. Din overførsel gælder som tilmelding. Hvis du ikke har nået at betale, men alligevel vil have en kasse, kan du sende en mail til bestilling@hoef.dk senest søndag klokken 14.

Grøntsager, udlevering af:
Udlevering af grøntkasser foregår fra garagen på Carlsbergvej 3 i det centrale Hillerød alle tirsdage i ulige uger fra kl. 16. Der er to-tre parkeringspladser ved garagen.

Grøntsagskasser:
Koster altid 100 kr. Indholdet varierer efter årstiden – se mere under Indhold. Liste over indholdet sendes ud på mail, samt lægges op på hjemmesiden og Facebook i ugen inden udlevering. Der kan godt bestilles flere kasser pr. husstand, hvis dette ønskes.

Kontingent:
Udgør 100 kr. årligt og betales via overførsel til vores konto eller MobilePay (husk at skrive, at betalingen skal dække kontingentet).

Medlemsskab:
Du melder dig ind i HØF ved at sende en mail til indmeldelse@hoef.dk med navn, adresse og tlf. nummer samt ved at indbetale årskontingentet på 100 kr. (konto eller MobilePay).

Prøvekasse:
Ikke-medlemmer er velkommen til at købe en prøvekasse ved at betale 100 kr. og sende en mail til  bestilling@hoef.dk for at finde ud af, om de vil være med i foreningen.